Försäkringsbolaget Agria Djurförsäkrings logotyp.

Agria Djurförsäkring

Agria är ett försäkringsbolag som specialiserar sig på djurförsäkringar. Bolaget är Europas största djurförsäkringsbolag.

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 516401-8003

Besöksadress:
Tegeluddsvägen 11-13
115 41 Stockholm

Postadress:
Box 70306
107 23 Stockholm

Kundservice:
Telefon: 0775-88 88 88

Visa mer

Vilka försäkringar?

Agria erbjuder djurförsäkringar som hundförsäkring, kattförsäkring, hästförsäkring och smådjursförsäkring. Bolaget tillhandahåller också lantbruksförsäkringar, som exempelvis grödaförsäkring och grisförsäkring.

Om Agria Djurförsäkring

Agria har verksamhet även i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Frankrike. Bolaget är dotterbolag till Länsförsäkringar.

Bolagets historia sträcker sig till 1890, då Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget bildades, vilket 1987 blev Agria. Fem år senare, 1992, blev bolaget helägt av Länsförsäkringar.