Hitta rätt livförsäkring

Om det värsta händer och du avlider finns det olika sätt att skydda dina efterlevande ekonomiskt. En livförsäkring är den vanligaste lösningen.

Det bästa sättet att skaffa ett bra livförsäkringsskydd är att kartlägga vad som skulle hända om du dog och bedöma vad som krävs ekonomiskt. Räcker pengarna för att dina närstående exempelvis ska kunna bo kvar i bostaden? Dessutom finns lite fler saker att tänka på som du kan läsa mer om nedan.

När du vet vad du behöver är det enkelt att gå vidare genom att använda vårt formulär. Fyll i det så kommer du att bli kontaktad av upp till tre försäkringsbolag som kan ge dig sitt bästa erbjudande på livförsäkring.

Hitta bra erbjudanden

Få rådgivning och personliga erbjudanden från upp till tre olika försäkringsbolag.

Låt bolagen konkurrera

De vet att de tävlar med varandra om att få dig som kund. Välj det bolag som känns bäst.

Spara tid och pengar

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret.

Redo? Det är gratis och utan bindning

Välj rätt skydd för dina närstående

En livförsäkring ger efterlevande en kontant utbetalning om du avlider innan en bestämd ålder, vanligen mellan 70 och 85 år beroende på försäkring. Dessa pengar kan användas till vad som helst, till exempel att betala av bolån, lösa ut särkullbarn som har rätt till arv eller på andra sätt upprätthålla ekonomisk standard.

Men även andra försäkringar kan lösa ut vid dödsfall. Du bör därför ta reda på hur ditt skydd ser ut innan du går vidare med en livförsäkring.

Dödsfallsersättning vid sidan av livförsäkring

Bolåneskydd
När du tecknar bolån brukar banken erbjuda ett så kallat bolåneskydd. Då kan banken skriva av en del av bolånet om en av medlåntagarna dör. Detta erbjuds alltså av banken och inte försäkringsbolagen. Det är inte möjligt att få ut i kontanter, men påverkar hur din livförsäkring behöver se ut.

Efterlevandeskydd
Tjänstepension och privata pensionsförsäkringar innehåller alternativ för efterlevandeskydd. I praktiken används då en del av premierna till att betala för olika livförsäkringslika lösningar. Det kan till exempel handla om familjeskydd som brukar betalas ut kontinuerligt som ett stöd under flera år eller återbetalningsskydd som gör att efterlevande får del av dina insatta pengar i en klumpsumma.

Grupplivförsäkringar
Fack och arbetsgivare kan ha en grupplivförsäkring. Beloppen är vanligtvis mindre än de som utbetalas i vanliga livförsäkringar, men det kan variera. Här är det viktigt att efterlevande kontrollerar med fack/arbetsgivare om det finns en sådan försäkring. Till skillnad från enskilda livförsäkringar har försäkringsbolaget inte något ansvar att kontrollera om dödsfall har inträffat bland medlemmar i en grupplivförsäkring.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar
Ofta ingår ett mindre belopp till efterlevande vid dödsfall, till exempel ägnat att täcka begravningskostnader.

När du planerar för din livförsäkring bör du alltså kontrollera vad dina efterlevande kan få i ovanstående system och väga in det i dina behov.


Att tänka på när du ska teckna livförsäkring

Premien sätts beroende på din ålder när du ansöker. För att dina efterlevande ska få en miljon kronor när du dör betalar du som 30-åring några tior i månaden, men som 50-åring får du räkna med en hundralapp. Dessutom brukar de flesta planer innebära något ökade premier över tid.

Premien sätts också utifrån hur länge försäkringen gäller. Vissa bolag betalar bara ut ersättning om du dör innan 70, andra innan 86. Detta påverkar förstås priset. Lever du länge brinner dina inbetalade premier inne. Däremot behåller du vetskapen att du sörjt för dina närmastes trygghet.


Hälsodeklaration

I samband med att du tecknar en livförsäkring blir du ombedd att fylla i en hälsodeklaration. Detta är något du gör själv och det krävs inga läkarintyg, men försäkringsbolaget kan komma att kontakta din läkare efter att ha inhämtat ditt samtycke. Om du skulle ha någon allvarlig diagnos kan det innebära att försäkringsbolaget nekar försäkring, eller att premien justeras. Man bör alltid vara sanningsenlig i hälsodeklarationen eftersom utbetalningen annars kan hållas inne. En praxis som många bolag följer är att försäkringen inte gäller vid självmord inom ett år från att försäkringen tecknades.


Förmånstagare

Försäkringsbolagen har enligt lag skyldighet att kontrollera om en försäkringstagare med livförsäkring har avlidit. Därför når din försäkring garanterat dina förmånstagare, även om de inte vet att du har en livförsäkring. Förmånstagarna kan du utse specifikt när du tecknar försäkringen. Annars går man efter samma förmånstagarordning som vid arv där make/maka kommer först.

De flesta försäkringsbolag har ett tak för hur mycket ersättning de betalar ut, men det finns inget som hindrar att du tar flera livförsäkringar i olika bolag. Dina efterlevande får då normalt ut samtliga dina livförsäkringar. Det är en stor skillnad jämfört med sakförsäkringar, exempelvis en bilförsäkring, där du inte kan “dubbelförsäkra”.

Om Försäkring.se

Vi samarbetar med flera stora svenska försäkringsbolag. När du uppger dina behov i formuläret matchas du mot dessa. Upp till tre försäkringsbolag som har lösningar för dig får möjlighet att kontakta dig med konkreta erbjudanden. Läs mer om oss.


Checklista för bästa möjliga livförsäkring:

  • Tänk igenom dina närståendes behov.
  • Fyll i formuläret och få kostnadsfria erbjudanden.
  • Diskutera med försäkringsbolagens säljare och lär dig mer.
  • Ta ställning till vilket erbjudande som är bäst. Du kan också tacka nej till alla.

Få erbjudanden på livförsäkringar