En man spänner fast sin motorcykelhjälm innan en åktur.

Motorcykel­försäkring – för dig och din mc

Motorcyklar och motorcyklister är överrepresenterade i olycksstatistiken. Enbart det är ett skäl för dig att försäkra din mc – både för att skydda dig och ditt fordon.

Få och jämför erbjudanden på mc-försäkringar med vår kostnadsfria tjänst. Fyll i formuläret och hitta den bästa försäkringen för dig.

Hitta bra erbjudanden

Få rådgivning och personliga erbjudanden från upp till tre olika försäkringsbolag.

Låt bolagen konkurrera

De vet att de tävlar med varandra om att få dig som kund. Välj det bolag som känns bäst.

Spara tid och pengar

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret.

Detta täcker mc-försäkringen

Likt de flesta andra fordonsförsäkringar delas mc-försäkringen upp i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen behöver du enligt svensk lag för att få köra din motorcykel, såvida den inte är avställd. Halv- och helförsäkringen utökar det grundläggande skydd som trafikförsäkringen innehåller.

Trafikförsäkring

Med en trafikförsäkring får du ersättning för personskador och egendomsskador, som exempelvis skador på förare, medtrafikanter och andra fordon. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen motorcykel. För det krävs en halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkring

En halvförsäkring inkluderar trafikförsäkringen och en delkaskoförsäkring. Med delkasko täcks bland annat brandskador och stöld. Du får däremot inte ersättning för lack- och plåtskador, eller för skador som du själv har orsakat.

Det här täcker en halvförsäkring:

  • Stöld- och inbrottsskada. Om din mc blir stulen får du ersättning. Försäkringen täcker även stöld- och inbrottsförsök.
  • Brandskada. Skador som uppstår om din motorcykel börjar brinna under färden eller när den står parkerad täcks också av halvförsäkringen.
  • Glasskada. Reparationskostnader av motorcykelns vindruta kan täckas om den har skadats av exempelvis stenskott. För att få ersättning vid skadegörelse behöver du däremot en helförsäkring.
  • Maskinskada. Du kan få ersättning vid motorhaveri eller om det är fel på fordonets elektronik.
  • Rättsskydd. Om du hamnar i en tvist kan du få ersättning för advokat- och rättegångskostnader.
  • Räddningsskydd. Du får hjälp med bärgning och transport hem om du får motorstopp eller är inblandad i en olycka. Om du vill komplettera räddningsskyddet kan du teckna en vägassistansförsäkring, som även brukar kallas för assistansförsäkring. Då får du mer hjälp och ersättning vid bärgning och transport.

Om du utökar din halvförsäkring med en vagnskadeförsäkring får du en helförsäkring.

Helförsäkring

En helförsäkring består av trafikförsäkringen, delkaskoförsäkringen och en vagnskadeförsäkring. Det innebär att du även får ersättning om motorcykeln får yttre skador, exempelvis till följd av en olycka eller skadegörelse.

Statistik och säkerhet

Så många motorcyklister omkommer i trafiken

År 1970 omkom 53 motorcyklister i polisrapporterade vägtrafikolyckor. År 2017 dog 39 motorcyklister i samband med trafikolyckor.

393 bilister omkom i trafikolyckor 1970. År 2017 var den siffran 98.

2017 var antalet registrerade motorcyklar 299 719. Samma år uppgick antalet registrerade personbilar till 4 855 007.

Källa: Transportstyrelsen

2017 omkom 39 motorcyklister i polisrapporterade vägtrafikolyckor, enligt statistik från Transportstyrelsen. Samma år skadades 212 motorcyklister svårt i trafikolyckor.

Samtidigt som antalet bilförare dödade i trafiken har sjunkit kraftigt sedan 1970 har antalet motorcyklister dödade i trafiken legat på en snarlik nivå sedan dess fram till idag.

Du ska kunna känna dig säker på hojen. Därför är det viktigt att bland annat ha skyddsutrustning, inte överstiga den högsta tillåtna hastigheten och köra lugnt på vägar där friktionen är sämre, som på grusvägar. Men det är också viktigt att du försäkrar din motorcykel.

Om det värsta skulle ske: Läs om livförsäkringar här

Hur mycket kostar en mc-försäkring?

Motorcykel med motorcykelförsäkring
Motorcykelförsäkring. Kom ihåg att du behöver åtminstone en trafikförsäkring för att få köra din mc.

Det som huvudsakligen påverkar priset på en motorcykelförsäkring är vilken försäkringsnivå du väljer. En helförsäkring ger dig mer skydd än en trafikförsäkring, men det kommer också att ge dig en högre försäkringspremie. Även eventuella tilläggsförsäkringar kommer att höja den totala kostnaden.

När du ska teckna din försäkring kan du även välja mellan olika självrisknivåer. Det innebär att du väljer hur mycket du själv kommer att behöva betala om din motorcykel tar skada. En högre sjävlrisk innebär att försäkringspremien sänks.

Andra faktorer som påverkar försäkringskostnaden är ålder och bostadsort. Personer under 24 år får oftast betala mer för sin försäkring än personer som är över 24 år. Det beror på att yngre personer oftare råkar ut för trafikolyckor. Och om du bor i en större stad finns större risk för att du hamnar i en olycka än om du bor i en småstad. Din premie kan också höjas om du har varit inblandad i en trafikolycka under något av de senaste åren.

Exakt vad en motorcykelförsäkring kostar varierar också mellan olika försäkringsbolag. Men om du samlar dina försäkringar hos samma försäkringsbolag kan du få rabatt och därmed sänka don försäkringspremie. Om du exempelvis väljer att teckna din mc-försäkring hos samma bolag som du redan har din hemförsäkring i kan du få ungefär mellan 10 och 25 procent rabatt på mc-försäkringen.

För att du ska få en så bra mc-försäkring för ett så bra pris som möjligt kan det vara bra att jämföra försäkringar från flera försäkringsbolag. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret här.

Få erbjudanden på motorcykelförsäkringar