Alla försäkringar

Här är de försäkringar du som privat- eller företagskund kan teckna.

Boendeförsäkringar

Försäkringar som skyddar dig, din bostad och dina ägodelar.

Hemförsäkring

Med en hemförsäkring får du ersättning om din egendom skadas eller blir stulen, om du drabbas av olycka eller sjukdom utomlands och om du hamnar i en tvist.

Villaförsäkring

Villaförsäkringen ersätter skador på ditt hus och din tomt.

Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring ger skydd för byggnader, tomt och lös egendom.

Fordonsförsäkringar

Försäkringar som skyddar fordon och trafikanter. Dessa försäkringar delas ofta in i tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Bilförsäkring

Bilförsäkringen skyddar dig, din bil och medtrafikanter.

Båtförsäkring

Med en båtförsäkring får du ersättning om din båt skadas eller om du hamnar i en tvist.

Mopedförsäkring

En mopedförsäkring ger dig ersättning om din moped blir skadad eller stulen. Den täcker också person- och egendomsskador för dig och andra trafikanter.

Motorcykelförsäkring

Mc-försäkringen skyddar dig och din motorcykel, och fungerar på samma sätt som en bilförsäkring.

Snöskoterförsäkring

En skoterförsäkring är en försäkring för snöskotrar, terrängskotrar och utrustning.

Vattenskoterförsäkring

En vattenskoterförsäkring försäkrar din vattenskoter mot brand, stöld samt skador som kan ske på land och till sjöss.

ATV-försäkring

Med en ATV-försäkring får du en försäkring för din ATV, fyrhjuling eller ditt terrängfordon.

Övriga fordonsförsäkringar

I kategorin övriga fordonsförsäkringar inkluderas bland annat försäkringar för husbil, husvagn och släpvagn.

Personförsäkringar

Personförsäkringar är de försäkringar som skyddar personer.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ersättning om den försäkrade skulle avlida.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger trygghet och ersättning om du skulle skada dig.

Barnförsäkring

Om ditt barn skulle skada sig eller bli sjukt kan en barnförsäkring ge ersättning och ekonomiskt stöd.

Gravidförsäkring

Gravidförsäkringen skyddar dig och ditt barn under graviditeten och vid förlossningen.

Sjukförsäkring

Med en sjukförsäkring kan du få mer ekonomisk ersättning om du skulle bli sjukskriven.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ger tillgång till och täcker kostnader för sjukvård, läkarbesök och rehabilitering.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös.

Sakförsäkringar

Försäkringar som skyddar ägodelar och egendom. Sakförsäkringar kallas också för skadeförsäkringar. I den här kategorin ingår även fordonsförsäkringar och boendeförsäkringar.

Djurförsäkring

En djurförsäkring täcker veterinärkostnader och kan även ersätta bland annat medicin- och rehabiliteringskostnader.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen täcker sjukvårdskostnader utomlands.

Företagsförsäkring

Med en företagsförsäkring ger du skydd åt ditt företag, din personal och företagets egendom.

BRF-försäkring

En BRF-försäkring är en försäkring för bostadsrättsföreningar. Den ersätter bland annat skador på föreningens fastigheter.

Få erbjudanden på försäkringar