Användarvillkor

Senast uppdaterade: 2022-04-01

Villkor för användning av Försäkring.se

 • 1.1 Genom att nyttja Försäkring.se accepterar du de aktuella villkoren för användande.

Så fungerar Försäkring.se

 • 2.1 Försäkring.se är en kostnadsfri tjänst som ger dess användare kontakt med olika leverantörer av försäkringstjänster (till exempel försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare - nedan kallat försäkringsbolag).
 • 2.2 Genom att fylla i formuläret på Försäkring.se, ger du försäkringsbolagen information om dina behov. Därefter blir du kontaktad av upp till tre leverantörer av försäkringstjänster och mottar deras erbjudanden.
 • 2.3 Strax efter att du har skickat in din förfrågan via formuläret, får du en bekräftelse via e-post från Försäkring.se. Denna innehåller bland annat namn på de utvalda försäkringsbolag som kommer att kontakta dig. Om inget annat har avtalats blir du sedan kontaktad via telefon, e-post eller sms. Kontakten sker direkt mellan dig och försäkringsbolaget.
 • 2.4 Om du vill att din förfrågan ska raderas från tjänsten kontaktar du Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • 2.5 I det fall det inte är möjligt att få erbjudanden från tre leverantörer, kommer det att framgå tydligt i bekräftelsen du får. Är det till exempel endast ett försäkringsbolag som kan tillgodose dina behov, kommer detta att preciseras.

Användning av Försäkring.se

 • 3.1 Det är inte tillåtet att grundlöst utge sig för att ha någon anknytning till Försäkring.se eller våra samarbetspartners. Detta gäller både i en allmängiltig kontext och gentemot konkreta mottagare. Alla leverantörer som samarbetar med oss har undertecknat skriftliga avtal.
 • 3.2 Det är inte tillåtet att tillgodogöra sig, eller försöka tillgodogöra sig, icke offentliga delar av Försäkring.se:s hemsida eller information om andra användare, till exempel genom hackning.
 • 3.3 Det är inte tillåtet att använda, eller försöka använda, Försäkring.se för att sprida virus, "trojanska hästar", eller annan skadlig kod i syfte att tillägna sig andra användares information eller annan dold information.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att negativt påverka andra användares möjlighet att nyttja Försäkring.se.
 • 3.5 Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en annan fysisk person, eller att felaktigt utge sig för att vara ombud för en annan fysisk eller juridisk person.
 • 3.6 Vid misstanke om användning som strider mot villkoren, till exempel falska eller vilseledande förfrågningar, kan Försäkring.se spärra tjänsten för aktuell användare.

Ansvar och förhållande till leverantörer

 • 4.1 Försäkring.se är endast involverad i upprättandet av kontakt mellan användaren och leverantören. Försäkring.se är därmed inte involverade i leverantörernas formuleringar av erbjudanden eller de fördelar leverantörerna erbjuder.
 • 4.2 Försäkringsbolagen agerar oberoende av Försäkring.se och vi kan därför inte garantera att de utvalda leverantörerna faktiskt kontaktar användarna med erbjudanden.
 • 4.3 Användandet av Försäkring.se sker på eget ansvar. Avtal som ingås mellan användare och leverantörer, samt innehållet i dessa, saknar relevans för Försäkring.se. Försäkring.se har inte något ansvar för genomförandet, kvaliteten eller lagligheten i avtalen, eller dessas lämplighet för det aktuella ändamålet. Försäkring.se har heller inte något ansvar för förseningar av avtalade leveranstider eller eventuella förluster som uppstår för användaren som en följd av avtalet, eller fel begångna av leverantören. Försäkring.se strävar dock efter att endast samarbeta med seriösa och pålitliga aktörer. Leverantörer som inte följer ingångna avtal eller på annat sätt inte lever upp till de kvalitetskrav Försäkring.se har kommer att sägas upp.
 • 4.4 Försäkring.se samarbetar med utvalda, oberoende leverantörer av försäkringstjänster. Vi kan dock inte garantera att erbjudandena är marknadens bästa eller billigaste.
 • 4.5 Försäkring.se ansvarar inte för brott mot sina förpliktelser i det fall bristen kan tillskrivas force majeure. Förhållanden utanför Försäkring.se:s kontroll, vilka Försäkring.se inte har kunnat förutse vid avtalets ingång, anses vara force majeure. Ansvarsfriskrivelsen gäller så länge de oförutsedda händelserna fortgår. Exempel på force majeure är naturkatastrofer eller extrema naturförhållanden, terror, brand, översvämning, skadegörelse, arbetsmarknadskonflikter, allmän varubrist, valuta- eller importrestriktioner eller utbrott av en smittsam sjukdom i en omfattning som påverkar Försäkring.se:s möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Detta gäller även brister eller förseningar hos eventuella underleverantörer eller andra.
 • 4.6 Försäkring.se har inte något ansvar för skatte- eller avgiftsmässiga effekter som kan påverka användare och leverantörer vid användning av Försäkring.se. Detta gäller skatt, moms och/eller andra avgifter som hänger samman med leverantörernas försäljning och kundens betalning.
 • 4.7 Försäkring.se är varken ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare, endast en helt fristående aktör som jobbar med jämförelser av olika produkter och tjänster. Du kan aldrig få råd om försäkring eller teckna försäkring via tjänsten, utan det sker alltid i ett eventuellt andra steg, direkt med försäkringsföretaget eller genom en försäkringsförmedlare.
 • 4.8 Jämförelsetjänsten är inte heltäckande. Du får endast erbjudanden från någon av de aktörer Försäkring.se har avtal med. Antalet varierar, men innefattar aldrig samtliga branschaktörer i Sverige.

Immateriella rättigheter

 • 5.1 Samtliga immateriella rättigheter relaterade till Försäkring.se och tjänstens ägare, Nettbureau AS, omfattar – men är inte begränsade till – namnen "Försäkring.se" och "Nettbureau", varumärken i form av figur- och ordmärken, upphovsrätt till material på hemsidan m.m. och tillhör Nettbureau AS. Nyttjande av Försäkring.se berättigar inte användare eller tredje part någon form av kommersiellt bruk av dessa immateriella rättigheter.
 • 5.2 Användandet av Försäkring.se ger heller inte något tillstånd att använda tredje parts (inkluderande leverantörernas) immateriella rättigheter, omfattande – men inte begränsat till – upphovsrättigheter, varumärkes- och designrättigheter. Försäkring.se är inte ansvarig för otillåtet bruk av dessa.

Kommunikation

 • 6.1 All kommunikation med Försäkring.se sker elektroniskt.
 • 6.2 Vid nyttjande av Försäkring.se blir användaren inte uppsatt på något nyhetsbrev.
 • 6.3 Om något fel kan konstateras i den uppgivna kontaktinformationen har Nettbureau och dess samarbetspartners, på rättslig grund utifrån det tidigare uttryckta samtycket från kunden, möjlighet att rätta kontaktinformationen baserat på offentligt tillgänglig information om kunden.

Integritetsskydd och personuppgifter

 • 7.1 Användande av Försäkring.se är underställd lagar och regler om integritet, och Försäkring.se:s dataskyddspolicy följer dataskyddsförordningen (GDPR).
 • 7.2 Information som uppges i formuläret används inte till något annat än att tillsändas relevanta försäkringsbolag, med syfte att generera erbjudanden från dessa.

Förändringar

 • 8.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning, göra ändringar av användarvillkoren på Försäkring.se. Att fortsätta använda Försäkring.se efter sådana förändringar är att betrakta som ett samtycke till de ändrade villkoren.
 • 8.2 Tidpunkt för den senaste uppdateringen av användarvillkoren framgår överst på denna sida.

Lagföring och tvister

 • 9.1 Användandet av Försäkring.se och alla tvister som kan uppstå som följd av detta är underställt svensk lag.
 • 9.2 Tvister som uppstår vid användande av Försäkring.se skall i första hand lösas genom en direkt överenskommelse mellan parterna. Om detta inte låter sig göra kan tvisten dras inför domstol.