Dataskyddspolicy och cookies

Här kan du läsa mer om hur företaget Nettbureau AS, som äger och driver Försäkring.se, behandlar dina personuppgifter.

Med personuppgifter menas all form av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifterna omfattar information om till exempel kontaktvägar, sök- och köphistorik.

Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta oss. Vi har en filial i Sverige och kommunicerar på svenska. Här är våra kontaktuppgifter:

  • Nettbureau AS
  • Jens Bjelkes Gate 12A, 0562 Oslo
  • Org.nr.: 997 104 854
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nettbureau AS följer de regler om dataskydd som gäller i Sverige via EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation, GDPR).

Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika kategorier av personuppgifter som Försäkring.se hanterar; varifrån upplysningarna kommer och syftet med behandlingen av dessa.

Vilka personuppgifter behandlas på Försäkring.se?

Personuppgifterna vi efterfrågar är endast det minimum som försäkringsbolagen behöver för att kunna ge dig ett relevant och konkret erbjudande. Uppgifterna används inte till något annat än att ge dig erbjudanden, och till det administrativa arbete som är knutet till detta.

Syftet med hanteringen av personuppgifterna är att således att kunna leverera tjänsten såsom den är tänkt, vilket innebär att användaren mottar ett eller flera erbjudanden från oberoende tredjepartsleverantörer.

Genom att använda dig av tjänster, ger du samtycke till att de aktuella försäkringsbolagen kan kontakta dig via e-post, telefon eller sms, med erbjudanden samt goda råd med bäring på din förfrågan.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Rättsunderlaget för Nettbureau AS hantering av dina personuppgifter finns i den norska integritetsskyddsförordningen (art 6, stk. 1.). Denna är anpassad till EU:s dataskyddslagstiftning, vilket även innebär att den följer svensk dataskyddslagstiftning.

Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att kunna leverera relevanta erbjudanden som är anpassade till de individuella användarna. Det föreligger därför ett legitimt intresse av att inhämta dessa.

Kategorier av personuppgifter

Nettbureau AS hanterar namn samt kontaktuppgifter såsom adress, e-post och telefonnummer.

Vidareförmedling av personuppgifter

För att kunna leverera tjänsten som avsett, vidareförmedlar eller överlåter Nettbureau AS dina personuppgifter till oberoende tredje part i form av företag som levererar försäkringstjänster. Detta i syfte att företagen ska ge dig erbjudanden. Du blir informerad om vilka aktörer dina personuppgifter delas med.

Vid användning av Försäkring.se kommer du inte att få dig tillsänt något annat än erbjudanden på försäkringar. Du får oftast erbjudandena via e-post, sms eller telefon inom 30 dagar. Du kan självklart alltid få din förfrågan raderad. Det gör du genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Våra leverantörer har förbundit sig att inte använda dina personuppgifter till något annat än att ge dig ett anpassat erbjudande. De får därför inte tillsända dig nyhetsbrev eller liknande, utan att du har givit ett specifikt tillstånd för detta direkt till leverantören. Inhämtande av ett sådant samtycke ligger helt utanför Nettbureaus ansvar. Nettbureau inhämtar aldrig ett sådant samtycke på vägnar av tredje part. Nettbureau delar heller aldrig dina personuppgifter med tredje part utöver ovanstående omständigheter.

E-post

Du kommer aldrig att få mer än ett enda e-postmeddelande från Försäkring.se efter att du har tryckt “skicka” i formuläret. Detta är ett e-postmeddelande som bekräftar att din förfrågan har gått fram.

E-postmeddelandet inkluderar även en lista över de leverantörer som vi har valt ut för att konkurrera om dig som kund. De kommer att ge dig sitt bästa erbjudande, baserat på dina behov och var du bor. I e-postmeddelandet får du även några tips på vad du kan förbereda inför att du blir kontaktad.

Du behöver inte göra något för att undvika fler e-postmeddelanden från oss – för du kommer inte att få fler. Vi ber dig därför att inte märka meddelandet som skräppost.

Du kan också svara på e-postmeddelandet om du har några frågor. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss.

Om du använder Gmail eller Outlook är det möjligt att du har sett annonser för vår tjänst. Det är inte e-post från oss utan en del av det annonssystem som Google och Microsoft använder sig av för att finansiera sin kostnadsfria e-posttjänst. De annonser man kan se på sökmotorerna Google och Bing fungerar enligt samma mönster.

Lagring av dina personuppgifter

Nettbureau lagrar dina personuppgifter så länge det är relevant, men maximalt fem år.

Informationen sparas så länge det har betydelse för att generera erbjudanden, inklusive dokumentation till oberoende tredje part relaterat till leads. Normalt sett raderas alla uppgifter inom sex månader.

Cookies

Samtycke till användning av cookies

På Försäkring.se placeras cookies (även kallat kakor eller informationskapslar) på din enhet först efter att du har valt vilka cookies Nettbureau kan använda sig utav. Detta betyder att du frivilligt samtycker till insamling av cookies. Om du väljer att inte samtycka, riskerar du att Försäkring.se inte fungerar optimalt. Detta kan också medföra att vissa tjänster eller funktioner inte kan användas eftersom de krävs cookies för att kunna registrera vilka val du har gjort.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla/ta tillbaka ditt samtycke till användningen av cookies på Försäkring.se. Du gör det genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. När du tar tillbaka ditt samtycke kommer berörda cookies automatiskt att bli blockerade i din webbläsare. Var dock uppmärksam på att återkallande av samtycket inte påverkar de cookies som har samlats in vid eventuellt tidigare givet samtycke.

Du kan även stänga av funktionen för cookies i din webbläsare. Läs nedan hur du gör vid bruk av olika webbläsare:

Hur skyddar vi din information?

Nettbureau är skyldiga att skydda dina personuppgifter. Därför har Nettbureau implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att information, oavsiktligt eller olovligt, raderas eller på annat sätt försvinner, samt inte kommer till utomståendes kännedom, missbrukas eller används i strid mot lagstiftningen.

Med detta följer även att dina uppgifter korrigeras om Nettbureau blir varse att de innehåller felaktigheter, samt att informationen raderas när Nettbureau inte är förpliktigad att bevara den. Det samma gäller när informationen inte längre är relevant, men maximalt efter fem år.

Dina rättigheter

Enligt reglerna för datasäkerhet har du en rad rättigheter i relation till vår hantering av information om dig. Om du vill använda dig av dessa rättigheter kan du kontakta oss på e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Rätt till insyn, rättelse och radering

Av dataskyddsförordningen följer att du har rätt till insyn i den information Nettbureau har om dig. Du har också rätt att få felaktiga upplysningar om dig själv korrigerade, och du har i vissa fall rätt att få informationen raderad, innan tidpunkten för automatisk radering.

Rätt till begränsning av databehandling

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa hantering av dina personuppgifter. Vid sådana tillfällen kan Nettbureau endast hantera informationen – undantaget lagring – med ditt samtycke, alternativt i syfte att fastlägga, göra gällande eller försvara juridiska krav, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att klaga

Du har i vissa fall rätt att resa invändningar mot vår annars lagliga hantering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot hantering av dina personuppgifter i direkt marknadsföring.

Rätt att få ut information

Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa överförda från en dataansvarig till en annan, utan hinder.

Annons- och analysverktyg

Följande tredjepartsverktyg använder cookies i antingen analys- eller annonseringssyfte.

Avanmälan till dessa verktyg kan göras hos respektive leverantör (Klicka på länkarna ovan).

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Har du undringar gällande Nettbureaus hantering av dina personuppgifter, denna webbplats användning av cookies, eller vill du har mer information, kan du vända dig till oss via telefon, e-post eller brev. Kontaktinformationen återfinns överst i denna artikel.

Om du efter att du har vänt dig till Nettbureau vill klaga på företagets hantering av dina personuppgifter har du rätt att göra det hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan lämna in klagomål på imy.se.