Unga glada föräldrar liggandes på trägolv i det nordiska hemmet med sin lilla glada baby emellan dem.

Checklista: Att byta försäkringsbolag

Det kan uppstå många anledningar att byta försäkringsbolag. Ofta i samband med att förändringar inträffar i livet och du behöver ett nytt försäkringsskydd. För att det ska gå smidigt är det en del saker du behöver tänka på.

Bilde avDag Kättström

Dag Kättström

Senast uppdaterad:27.05.2022 06:53
{share}

Kräver en ny livssituation nya försäkringslösningar? Är du missnöjd med ditt nuvarande försäkringsbolag? Har du fått ett bättre erbjudande? Här är våra checklistor för dig som vill byta försäkringsbolag:

Kolla bindningstiden

Personförsäkringar har inte någon bindningstid alls, medan sakförsäkringar har en bindningstid på hela 1 år. Den bindningstiden är svår att komma undan, även om det finns speciella regler vid bostads- och bilbyte.

Bindningstid för sakförsäkringar

Sakförsäkringar, såsom bil- och hemförsäkring, har nästan alltid en bindningstid på ett år. Det beror på att försäkringsbolagen enligt lag har rätt att ha så långa löptider, vilket leder till att de allra flesta har det. Dagen då försäkringen upphör att gälla kallas huvudförfallodagen. Vilket datum det är hittar du på försäkringsbrevet, alternativt genom att logga in på försäkringsbolagets webbplats eller ringa.

Om du hittar en ny försäkring som är bättre måste du alltså se till att försäkringen inte börjar gälla förrän din nuvarande försäkring har förfallit.

Om du vill avsluta den gamla försäkringen måste du berätta det för ditt nuvarande försäkringsbolag innan huvudförfallodagen. Annars förnyas försäkringen automatiskt och rullar ytterligare ett år.

OBS! Begär att få en skriftlig bekräftelse på att du har avslutat en försäkring. Då minskar risken för missförstånd och du kan säkerställa att du inte går utan försäkringsskydd.

Minst lika viktigt är att kontrollera bekräftelsen från ditt nya försäkringsbolag så att den nya försäkringen verkligen aktiveras. Annars står du utan försäkringsskydd.

Det förekommer att försäkringsbolag hävdar att de inte kan lägga in ett avslut av din försäkring i sina system “eftersom det är så långt in i framtiden”. Detta bör du bestrida. I värsta fall skapa en påminnelse när tiden för huvudförfallodagen har kommit närmare.

Hemförsäkring vid bostadsbyte

Om du flyttar ska hemförsäkringen regleras. Om du flyttar hem till någon där det redan finns en hemförsäkring kommer denna att omfatta även dig och du ska därför inte längre behöva betala för en egen hemförsäkring. Du har då rätt att säga upp din hemförsäkring i förtid. Om du flyttar till annan bostad där du fortfarande behöver hemförsäkring har du inte den rätten. Men då kan försäkringsbolaget hjälpa dig att anpassa försäkringen så att den passar den nya bostaden.

Bilförsäkring vid bilbyte

Vid ett ägarbyte kommer försäkringen automatiskt att avslutas. Detta sker via Transportstyrelsens bilregister, så du behöver inte ens kontakta ditt försäkringsbolag om du säljer bilen. Du kommer också att få tillbaka pengar från förskottsbetalade premier.

Om du köper en bil måste du skaffa en försäkring för bilen innan du börjar köra. Det är nämligen lag på att man behöver minst en trafikförsäkring i Sverige. Du kan oftast lösa detta med ett telefonsamtal. Om du redan har en bilförsäkring och vill att den ska fortsätta gälla för en ny bil behöver du anmäla detta till försäkringsbolaget. Att byta bil är dock ett bra tillfälle att byta försäkringsbolag.

Bindningstid för personförsäkringar

En mamma med två barn sitter i bakluckan på bilen och beundrar ett vackert landskap med en faluröd byggnad i bakgrunden
Skilj på sak och person Sakförsäkringar har bindningstid på ett år. Personförsäkringar har ingen bindningstid alls.

Personförsäkringar, såsom liv- och olycksfallsförsäkringar har inte någon bindningstid. Du kan avsluta försäkringarna när som helst.

Du får inte ut något av dina inbetalade premier om du avslutar försäkringen, eftersom de flesta personförsäkringar är så kallade riskförsäkringar som faller ut först när något händer. Undantaget är vissa livförsäkringar som betalar ut en summa vid en viss ålder, som också beror på vad du har betalat in. Dessa bör du givetvis inte avsluta i onödan.

Tänk på att inte avsluta din gamla försäkring förrän du har fått helt klart med den nya. Du kan till exempel bli överraskad av en ny bedömning av dina hälsodeklarationer som påverkar premien på ett sätt som gör att du mycket hellre hade velat ha kvar den gamla.

Många väljer att inte avsluta en personförsäkring och byta försäkringsbolag, utan skaffar ytterligare en försäkring av samma typ hos ett annat bolag för att komplettera eller förstärka försäkringsskyddet.

Jämför pris och villkor

Försäkringsbolagen sätter priset på premierna helt efter eget huvud, och eftersom det råder fri konkurrens är tanken att det ska reglera priset. För att detta ska fungera optimalt måste kunderna dock vara aktiva och ställa krav. Att byta försäkringsbolag är definitivt ett led i det, men också att förhandla med sitt nuvarande.

Det är mycket vanligt att försäkringskunder betalar sin premie år efter år utan att kontrollera om den är rimlig. Det gör att väldigt många betalar för mycket. I samband med att du ser ser dig omkring efter alternativ bör du ta ett snack med ditt befintliga bolag för att se vad de kan göra för dig.

Det lönar sig att jämföra villkor ordentligt. Försäkra dig om att villkoren hos det billigaste alternativet verkligen är de bästa för dig. Fundera över varför det är billigt och vad du vill få ut av att byta försäkringsbolag om något händer.

Kolla gärna med flera bolag för att jämföra villkor. Om du fyller i formuläret här på försäkring.se kommer du att bli kontaktad av upp till tre etablerade försäkringsbolag som kan ge dig sina bästa erbjudanden.

Om du överväger ett erbjudande från ett mindre känt bolag, bör du kontrollera att det har tillstånd. Det gör du genom att kontrollera att de finns med i Finansinspektionens företagsregister.

Glöm inte samlingsrabatterna

Många försäkringsbolag ger samlingsrabatter om du har flera försäkringar hos dem. Detta tål att tänkas på om du funderar på att byta försäkringsbolag. Du kan då överväga att teckna flera försäkringar hos dem.

Du riskerar också att bli av med en eventuell samlingsabatt om du avslutar försäkringar hos ditt nuvarande bolag.

Ångerrätt gäller även försäkringar

Om du genomför ett byte av försäkringsbolag och inser att det inte var en så bra idé har du rätt att ångra dig inom 14 dagar och då häva avtalet. För vissa personförsäkringar är ångerrätten 30 dagar.

Du ska då få tillbaka inbetalade premier. Det gäller för alla försäkringar utom bilförsäkringar. Eftersom man enligt lag ska ha trafikförsäkring då man äger en påställd bil anses den tiden förverkad om man ångrar sig.

Checklista för byte av försäkringsbolag

Byta sakförsäkring (hemförsäkring, bilförsäkring m.m.)

  • Kontrollera vilken huvudförfallodag du har
  • Meddela ditt nya försäkringsbolag att försäkringen ska börja gälla detta datum.
  • Säg upp din försäkring hos ditt nuvarande försäkringsbolag och begär skriftlig bekräftelse.

Byta personförsäkring (livförsäkring, barnförsäkring m.m.)

  • Teckna en ny försäkring och invänta skriftlig bekräftelse på att den gäller.
  • Säg upp den gamla försäkringen efter att den nya har börjat gälla.
  • Inga bindningstider får finnas på personförsäkringar.

Få erbjudanden från flera bolag