Försäkringsbolaget Sveland Sakförsäkringars logotyp.

Sveland Sakförsäkringar

Sveland Sakförsäkringar är ett försäkringsbolag som idag är verksamt som bifirma och varumärke inom Trygg-Hansa. År 2020 kommer varumärket att upphöra, och försäkringarna byter till Trygg-Hansas varumärke.

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 516404-4405

Postadress:
Sveland
106 26 Stockholm

Kundservice:
Telefon: 0771-388 300

Visa mer

Vilka försäkringar?

Sveland Sakförsäkring erbjöd sina kunder hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring, gårdförsäkring, bilförsäkring, motorcykelförsäkring, mopedförsäkring, båtförsäkring och andra fordonsförsäkringar.

Om Sveland Sakförsäkringar

Sveland grundades 1911 som ett djurförsäkringsbolag, och 2004 bildades dotterbolaget Sveland Sakförsäkringar. Sedan 2013 har Sveland Sakförsäkringar ingått i Trygg-Hansa. Försäkringsgivare är det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring.

Efter att Sveland Sakförsäkring slogs ihop med Trygg-Hansa återgick det tidigare moderbolaget Sveland till att specialisera sig på djurförsäkringar genom Sveland Djuförsäkringar.

Från och med den 20 september 2019 går det inte längre att teckna försäkringar hos Sveland Sakförsäkringar. Skälet är att varumärket kommer att upphöra under 2020. Bolagets försäkringar kommer då att övergå till Trygg-Hansa. Sveland Djurförsäkringar fortsätter att sälja djurförsäkringar utan någon förändring.

Om du har försäkringar hos Sveland Sakförsäkringar kommer de automatiskt att övergå till Trygg-Hansa.