Försäkringsbolaget Swedbank Försäkrings logotyp.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring är ett försäkringsbolag som ingår i Swedbank-koncernen.

Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 516401-8292

Besöksadress:
Swedbank Försäkring AB
105 34 Stockholm

Kundservice:
Telefon: 08-585 900 00

Visa mer

Vilka försäkringar?

Swedbank Försäkring erbjuder livförsäkring, sjukförsäkring och sjukkapitalförsäkring.

Banken Swedbank AB erbjuder flera försäkringar, men dotterbolaget Swedbank Försäkring är inte försäkringsgivare åt alla dessa. Andra försäkringsgivare är Folksam och Folksam-ägda Tre Kronor Försäkring.

Folksam är försäkringsgivare för Swedbanks sjukvårdsförsäkring. Tre Kronor är försäkringsgivare för bankens hem- och fordonsförsäkringar samt reseförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, gravidförsäkring och företagsförsäkringar.

Om Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring bildades 1990 och är sedan 2010 helägt dotterbolag i Swedbank.

Försäkringsbolaget har omkring 130 anställda och hanterar närmare två miljoner försäkringsavtal.